Bach Bloesems

Dr. Edward Bach (1886-1936) was naast arts ook bacterioloog en homeopaat. Omdat de reguliere geneeskunde niet voldoende hielp zocht hij naar de zuiverste methode van genezen.

Hij geloofde dat de gemoedstoestand een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en genezen van een ziekte. Hij kwam uit op 38 verschillende Bach Bloesem remedies. Hiervan bevatten 37 Bach Bloesem remedies uitsluitend uit de bloesems van planten, struiken en bomen. De Bach Bloesems zijn ontwikkeld om de persoon in kwestie zelf te behandelen en hierdoor indirect het ziektebeeld of de symptomen.


Wij leveren wegens leveringsproblemen geen Bach remedies meer zoals hieronder staat omschreven.

Hoe kies je nu de juiste Bach remedie?

Dr. Edward Bach heeft het gedrag, emoties en stemmingen van mensen bestudeerd en vervolgens opgedeeld in 7 groepen, namelijk: 

  1. Angst 
  2. Onzekerheid 
  3. Onvoldoende interesse in het hier en nu 
  4. Eenzaamheid 
  5. Overgevoeligheid 
  6. Moedeloosheid en wanhoop 
  7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen. 


In de lijst hieronder hebben wij alles voor je op een rijtje gezet. In de eerste rij staan de Bach-namen van de Bach remedies. Daarachter staat de groep waarin ze horen volgens de 7 groepen van Bach. En bij de indicatie staan de emoties of gedragingen die herkenbaar zijn en waar de Bach remedies in kunnen ondersteunen.  

Hedendaags worden deze veilige en milde remedies over de hele wereld ingezet als zelfhulpmiddel bij emotionele factoren zoals angst, trauma en neerslachtigheid. De remedies zijn te gebruiken voor mens en dier (wij helpen je graag met een advies voor je paard).

*Bach Bloesems kunnen medische behandelingen niet vervangen. Indien de klachten aanhouden is het raadzaam om een arts te raadplegen.


Bach Groep Indicatie
     
Agrimony 5 Zorgen achter humor en scherts verbergen, geen confrontatie aangaan, afleiding zoeken in gezelschap.
Aspen 1 Onverklaarbare angst, onbestemd voorgevoel.
Beech 7 Onverdraagzaamheid, kritisch en intolerant tegenover anderen, neiging tot projecteren.
Centaury 2 Weinig wilskracht, gewillige dienaren, geen nee kunnen zeggen, gemakkelijk te imponeren, uit te buiten, te misbruiken.
Cerato 2 Twijfelen aan eigen oordeel of besluit, terugkomen op besluiten, raad en bevestiging vragen aan anderen.
Cherry Plum 1 Angst voor innerlijke overgave, controleverlies, verlies zelfbeheersing, irrationele gedachten.
Chestnud Bud 3 Niets leren van ervaringen, voortdurende herhaling van dezelfde fouten.
Chicory 7 Snel afgewezen voelen, overheersend in de zorg voor anderen, egocentrisch, betuttelend, aandacht claimen.
Clematis 3 Onoplettendheid, dromerigheid, verstrooidheid, dreigend bewustzijnsverlies.
Crab Apple 6 De 'reinigingsremedie', zelfafkeer/zelfafschuw, schaamte, gefixeerd op details, reinheidscomplex.
Elm 3 Tijdelijk overstelpt door over verantwoordelijkheid en gevoel voor ontoereikendheid.
Gentian 2 Ontmoediging, pessimisme, terugval, ongeloof.
Gorse 2 Wanhoop, verslagenheid, niet meer durven hopen op herstel, bij chronische problemen of ziekte.
Heather 4 Geobsedeerd door eigen problemen en ervaringen, spraakzaam, zich vastklampen aan toehoorder.
Holly 5 Haat, afgunst, jaloezie, achterdocht, wraakgevoelens, driftbuien en agressiviteit.
Honeysuckle 2 Nostalgie, heimwee, leven in het verleden, geen perspectief zien in de toekomst.
Hornbeam 2 Het 'maandagmorgen' gevoel, talmen, uitstellen.
Impatiens 4 Ongeduld, irritatie, prikkelbaarheid, gespannenheid, hoog levenstempo.
Larch 6 Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, minderwaardigheidsgevoel, verwachting te falen, 'ik kan het niet'.
Mimulus 1 Angst voor herkenbare dingen, verlegenheid, bedeesdheid, nervositeit.
Mustard 3 Neerslachtig, droevig, overschaduwd door donkere wolk, onbekende oorzaak.
Oak 6 Onophoudelijke inspanning, van geen ophouden weten, moedig volhouden, dapper strijden tegen ziekte en/of tegenspoed.
Olive 3 Uitgeput, afgemat, geestelijke en lichamelijke vermoeidheid, beroofd van energie.
Pine 6 Schuldcomplex, zelfverwijt, zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen, geen eigenwaarde.
Red Chestnut 1 Geobsedeerd door angstige overbezorgdheid voor het welzijn van anderen.
Rock Rose 1 Paniek, schrik, uiterste/levensbedreigende vrees, snel schrikken.
Rock Water 7 Strikte levenswijze, weinig flexibel, perfectionistisch, harde meester voor jezelf.
Scleranthus 2 Besluiteloosheid, weifeling, wisselende stemmingen, onevenwichtigheid.
Star of Bethlehem 6 Traumatische ervaringen, shock, alle effecten van droevig nieuws, schrik, ongeval.
Sweet Chestnut 6 Uiterste wanhoop, diepe neerslachtigheid, gebroken hart, zwart gat, geen uitweg meer zien.
Vervain 7 Over enthousiasme, fanatiek, sterke overtuigingen, zendingsdrang, in zichzelf gelovend.
Vine 7 Heerszuchtig, dominant, onbuigzaam, tiranniek, geen tegenspraak duldend, arrogant, doorgaans goede leiders.
Walnut 5 Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties, nieuwe levensfase bijvoorbeeld puberteit of verhuizing.
Water Violet 4 Jezelf niet toestaan bepaalde emoties te uiten, trots, gereserveerdheid, graag alleen, hekel aan bemoeienis.
White Chestnut 3 Aanhoudende ongewenste zorgelijke gedachten, denken en piekeren overheerst, redeneren in gedachten.
Wild Oat 2 Helpt richting geven aan iemands levensbestemming, vinden van de rode draad in de levensbestemming.
Wild Rose 3 Gebrek aan vitaliteit, passieve berusting, lusteloosheid.
Willow 6 Gevoel slachtoffer te zijn van het lot, verbittering, verbolgenheid, 'arme-ik-gevoel'.